När ni behöver en förändringskonsult med friska ögon

Uppdragen kan ha olika karaktär och omfattning. Här är några exempel på vad jag kan hjälpa till med:

– Att analysera och ta fram beslutsunderlag för förändringsprojekt.

– Driva enskilda projekt eller hela förändringsarbetet framåt och se till att alla projekten genomförs i enlighet med fattade beslut.

– Vara bollplank åt företagsledningen eller styrelsen när det gäller IT-frågor inför en förändringsprocess. Det är viktigt att identifiera rätt frågor och få svar på dem inför en upphandling av ett nytt IT-system. Med rätt underlag får man rätt system, något som kan spara en hel del pengar och tid åt företaget.